คอร์สเลข ม.2 เทอม 1

ติวเข้มเนื้อหาและโจทย์พร้อมสู้เปิดเทอมนี้!

เราโดดเด่นกว่าที่อื่นอย่างไร?

นอกจากสอนกระชับและเข้าใจ เรายังมีเทคนิคและเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนอีกด้วย

G-SQUARE

(G) Goal

ร่วมกันตั้งเป้าหมายการเรียนในตอนเริ่มต้นคลาส ช่วยปรับพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ในระยะยาว

(S) Self-Pace

ความยาวเฉลี่ยต่อคลิปคือ 15 นาที ช่วยให้จับประเด็นได้ง่าย และยังสามารถเรียนมากเรียนน้อยตามความเร็วของตัวเองได้

(Qu) Quiz

ความรู้ในคลาสเรียนยังอยู่ในความจำระยะสั้น เรามี Quiz ทั้งโจทย์ใหม่และเก่าช่วยผลักดันความรู้ใหม่เข้าสู่ความจำระยะยาว

(A) Assignment

แบบฝึกเพียงสัปดาห์ละ 1 – 3 ข้อ ไม่เน้นคำนวณ แต่เน้นวิเคราะห์เชิงลึก พัฒนาทักษะการคิด

(Re) Return

ส่วนไหนที่ยังทำผิดพลาด ต้องกลับมาทบทวนด้วยตนเองหรือปรึกษาพี่ไข่มุก จนเข้าใจและหาคำตอบที่ถูกต้อง จึงไปต่อในบทเรียนถัดไปได้

สมัครแล้วได้อะไรบ้าง?

น้องมินนี่
น้องมินนี่นักเรียน
Read More
“ พี่แบบน่ารักมากช่วยน้องตลอดเลย มีเทคนิคในการทำโจทย์ ละก็ครั้งนี้ได้คณิตเพิ่มเติมที่ 1 ของห้องด้วยแหละ น่ารักมาก จุ้บจุ้บ ”
น้องมิ้ว
น้องมิ้วนักเรียน
Read More
“พี่อธิบายดี เข้าใจง่าย ไม่เร็วเกินไป ได้เทคนิคการคำนวณมาหลายอย่างเลย หนังสือเรียงลำดับเนื้อหาดีมาก พอดูควบคู่กับวิดิโอก็ทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น ทำให้หนูสอบผ่านเรื่องตรีโกณมิติ”
น้องมิ้งค์
น้องมิ้งค์นักเรียน
Read More
“พี่มุกสอนเข้าใจดีมากกกกก จากที่เคยได้ 1.5 ได้เยอะสุดคือ 4 เป็นพี่ที่น่ารักมากๆ อันไหนไม่โอเคพี่มุกก็พยายามปรับให้เราโอเคขึ้น สอนได้เคลียร์มากๆ💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗”
Previous
Next

Course 1

เรื่องนี้เป็นความรู้ใหม่และมีความสำคัญมาก เนื่องจากมีการประยุกต์ใช้ร่วมกับเนื้อหาเรื่องอื่น ในคอร์สนี้จะได้เรียนทฤษฎีบทพีทากอรัสคืออะไร นำมาคิดร่วมกับสามเหลี่ยมมุมฉากเพื่อหาความยาวด้าน รวมถึงการใช้แก้โจทย์ปัญหาและประโยชน์ในชีวิตประจำ ในท้ายคอร์สจะได้เรียนบทกลับทฤษฎีบทพีทากอรัสซึ่งนำมาใช้พิสูจน์สามเหลี่ยมุมฉากต่อไป

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนสามารถ :

 • หาความยาวด้านสามเหลี่ยมได้ระดับทั้งพื้นฐานและยาก
 • แก้โจทย์ปัญหา
 • นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • พิสูจน์สามารถเหลี่ยมุมฉาก, มุมแหลม และมุมป้าน

Course 2

ในระดับชั้น ม.2 จะเป็นความรู้เบื้องต้นและนำไปใช้เรียนในระดับลึกขึ้นในชั้นม.4 สำหรับคอร์สนี้จะเริ่มจากระบบจำนวนจริงทั้งหมดว่าจำแนกเป็นจำนวนใดบ้าง เกณฑ์ในการจำแนก และเน้นการหารากที่สอง รากที่สาม การถอดรูทและการดำเนินการต่าง ๆ

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนสามารถ :

 • จำแนกจำนวนตรรกยะ อตรรกยะ ทศนิยม และจำนวนประเภทอื่น ๆ ในจำนวนจริง
 • แปลงจำนวนไปมาระหว่างทศนิยมและเศษส่วน
 • หารากที่สองและรากที่สามโดยใช้นิยามได้
 • หากรากที่สองและรากที่สามโดยใช้เครื่องหมายกรณฑ์
 • หากรากที่สองโดยวิธีตั้งหาร
 • หารากที่สองโดยวิธีค่าเฉลี่ย
 • ถอดรากที่ n ได้
 • ดำเนินการบวก/ลบ/คูณ/หาร กรณฑ์
 • เขียนตัวส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์

 

Course 3

คอร์สนี้จะเน้นเฉพาะรูปทรงปริซึมและทรงกระบอกเท่านั้น ซึ่งเนื้อหานี้จะมีการคาบเกี่ยวไปถึงคอร์สพื้นที่ผิวและปริมาตร 2 ในระดับชั้น ม.3 ด้วย คอร์สนี้จะเน้นการหาพื้นที่ผิว พื้นที่ผิวข้างและปริมาตรของทั้งสองรูปทรง โดยเริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานว่าสูตรต่าง ๆ มีที่มาอย่างไร แล้วจึงเริ่มจำสูตรและประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาในระดับต่าง ๆ

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนสามารถ :

 • แยกความแตกต่างระหว่างรูปทรงปริซึมและทรงกระบอก
 • คำนวณหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทั้งสองรูปทรงจากรูปภาพ
 • คำนวณหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทั้งสองรูปทรงจากโจทย์ปัญหา
 • ทำโจทย์เชิงประยุกต์ ที่ไม่เน้นการแทนค่าสูตร

Course 4

คอร์สนี้เป็นเนื้อหาที่ต่อจากชั้น ม.1 แต่เพื่อความต่อเนื่องจึงเริ่มปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่ความหมายเลขยกกำลัง สมบัติการคูณและการหารเลขยกกำลัง สมบัติอื่น ๆ รวมถึงเลขสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยในคอร์สนี้จะเสริมโจทย์แนวสอบเข้าเพิ่มเข้ามาด้วย

เมื่อเรียนจอบคอร์วนี้ นักเรียนสามารถ :

 • เขียนเลขยกกำลังในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่โจทย์กำหนด
 • เขียนจำนวนทั่วไปให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
 • เขียนจำนวนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ในรูปจำนวนทั่วไป
 • (เสริม) สามารถทำโจทย์ประยุกต์เชิงลึก

Course 5

คอร์สนี้เป็นการทำความรู้จักพหุนามในระดับเบื้องต้นเพื่อให้มีหลักคิดอย่างเป็นระบบ  เนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานทั้งหมดตั้งแต่ เอกนาม พหุนาม การบวก การลบ การคูณและการหารเบื้องต้นของพหุนาม

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนสามารถ :

 • แยกนิพจน์ที่เป็นเอกนามและไม่เป็นเอกนาม
 • แยกประเภทพหุนาม monomial, binomial, trinomial และ polynomial
 • หาผลบวกและผลลบระหว่างเอกนามกับเอกนาม/พหุนามกับพหุนาม
 • หาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม/เอกนามกับพหุนาม/พหุนามกับพหุนาม
 • หาผลหารระหว่างพหุนามกับเอกนามได้
 • หาพหุนามในรูปผลสำเร็จ
 • แทนค่าพหุนาม
 • ประยุกต์ใช้ในรูปเรขาคณิตและโจทย์ปัญหา

Course 6

คอร์สนี้จะเรียนเฉพาะการแปลงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัตถุเท่านั้นซึ่งได้แก่ การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน แต่การแปลงทั้งสามชนิดนี้สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ คอร์สนี้จะใช้เวลาในการวาดรูปของค่างมาก แต่ยังเสริมเทคนิคคำนวณเพื่อประหยัดเวลาในห้องสอบด้วย ในการเรียนต้องใช้อุปกรณืเพิ่มเติมได้แก่ ไม้บรรทัดและไม้วัดมุม

เมื่อเรียนคอร์สนี้จบ นักเรียนสามารถ :

 • วาดภาพการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนได้
 • คำนวณหาพิกัดการเลื่อนขนาน การสะท้อนด้วยแกน x หรอ y และการหมุนรอบจุดกำเนิด
 • ตรวจสอบได้ว่าภาพหลังการแปลงที่เกิดขึ้นมาจากการเลื่อนขนาน การสะท้อน หรือการหมุนหรือไม่
 • แก้โจทย์ปัญหาที่ผสมการแปลงทั้งสามประเภท

คอร์สเรียนประกอบไปด้วย

เลือกแผนชำระเงิน

มีคำถามเพิ่มเติม?

สงสัยรายละเอียดคอร์ส วิธีการชำระเงิน การเข้าเรียน หรือขั้นตอนการสมัคร สามารถติดต่อพี่ไข่มุกได้ทันที

มีข้อสงสัยใช่หรือไม่?

FAQ's

คำถามที่พบบ่อย อาจมีคำตอบที่สงสัยที่นี่ หากไม่พบคำตอบที่ต้องการ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อหาพี่ไข่มุกเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

เป็นคอร์สที่อัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ดังนั้นจึงจัดตารางเรียนตามความเหมาะสมของตนเองได้เลย

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 และยึดการจัดเนื้อหาในแต่ละเทอมตามหนังสือเรียน สสวท.

คอร์สรุ่นใหม่ พี่ไข่มุกจะไม่จัดส่งหนังสือแล้ว แต่น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากตัวคอร์สได้เลย 

ขึ้นอยู่กับแผนที่สมัครเรียน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนชำระเงินนะคะ

คอร์สออนไลน์ทุกคอร์ส สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ชำระเงินสำเร็จ สามารถติดต่อและแจ้งเรื่องที่พี่ไข่มุกได้ทุกช่องทางเลยค่ะ

เมื่อสมัครเรียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารดกดเข้าไปที่เมนู My Courses จะพบคอร์สออนไลน์ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จากนั้นกดเข้าเรียนในคอร์สที่ต้องการ

มีจุดไหนที่ไม่เข้าใจ ทักมาถามพี่ไข่มุกได้เลย ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Line Officail, กล่องข้อความเพจ SpeakMath หรือแม้แต่อีเมล์ นอกจากนี้หากน้อง ๆ เรียนจบคอร์สแต่ทำข้อสอบ Final ได้ไม่ถึง 50% มีสิทธิได้เรียนตัวต่อตัวผ่านช่องทางออนไลน์ฟรี 1 ชั่วโมง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า