จำนวนเต็ม ม.1

สถานะการลงทะเบียน
Not Enrolled
ราคา
฿500.00
Get Started
This course is currently closed

เนื้อหาจำนวนเต็ม ระดับชั้น ม.1

  1. จำนวนเต็มบวก เต็มศูนย์ เต็มลบ และเส้นจำนวนเบื้องต้น
  2. การบวกลบด้วยเส้นจำนวน
  3. จำนวนตรงข้าม
  4. ค่าสัมบูรณ์ เทคนิคพิเศษสำหรับการบวกลบ
  5. การคูณ เทคนิคพิเศษสำหรับการคูณหาร
  6. การหารยาว หารสั้น และหารในรูปเศษส่วน
  7. ห.ร.ม. และ ค.ร.น
  8. PEMDAS
  9. สมบัติการบวก การคูณ สมบัติของ 1 และ 0

Course Content

Expand All
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Lesson Content
0% Complete 0/2 Steps
Shopping Cart