พหุนาม ม.2

สถานะการลงทะเบียน
Not Enrolled
ราคา
฿700.00

คอร์ส พหุนาม ม.2 นี้เป็นการทำความรู้จักพหุนามในระดับเบื้องต้นเพื่อให้มีหลักคิดอย่างเป็นระบบ  เนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานทั้งหมดตั้งแต่ เอกนาม พหุนาม การบวก การลบ การคูณและการหารเบื้องต้นของพหุนาม

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนสามารถ :

  • แยกนิพจน์ที่เป็นเอกนามและไม่เป็นเอกนาม
  • แยกประเภทพหุนาม monomial, binomial, trinomial และ polynomial
  • หาผลบวกและผลลบระหว่างเอกนามกับเอกนาม/พหุนามกับพหุนาม
  • หาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม/เอกนามกับพหุนาม/พหุนามกับพหุนาม
  • หาผลหารระหว่างพหุนามกับเอกนามได้
  • หาพหุนามในรูปผลสำเร็จ
  • แทนค่าพหุนาม
  • ประยุกต์ใช้ในรูปเรขาคณิตและโจทย์ปัญหา

ถ้าหากน้อง ๆ มีโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากในคอร์ส สามารถส่งมาสอบถามส่วนตัวในแชทในไลน์ได้เลยนะคะ 🙂

Course Content

Expand All
Week 1
Week 2
Week 3
Shopping Cart