สถิติ 3 ม.3

สถานะการลงทะเบียน
Not Enrolled
ราคา
฿500.00
เมื่อเรียนจบคอร์สนี้นักเรียนจะสามารถ:
  • รู้จักควอร์ไทล์และการหาค่าของควอร์ไทล์
  • สร้างแผนภาพกล่อง
  • แปลความหมายแผนภาพกล่อง
  • เข้าใจการกระจายของข้อมูลจากแผนภาพกล่อง
  • เปรียบเทียบข้อมูลด้วยแผนภาพกล่อง

ถ้าหากน้อง ๆ มีโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากในคอร์ส สามารถส่งมาสอบถามส่วนตัวในแชทในไลน์ได้เลยนะคะ 🙂

Course Content

Expand All
Week 1
Shopping Cart