พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.2

สถานะการลงทะเบียน
Not Enrolled
ราคา
฿700.00

คอร์ส พื้นที่ผิวและปริมาตร 1 จะเน้นเฉพาะรูปทรงปริซึมและทรงกระบอกเท่านั้น ซึ่งเนื้อหานี้จะมีการคาบเกี่ยวไปถึงคอร์สพื้นที่ผิวและปริมาตร 2 ในระดับชั้น ม.3 ด้วย คอร์สนี้จะเน้นการหาพื้นที่ผิว พื้นที่ผิวข้างและปริมาตรของทั้งสองรูปทรง โดยเริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานว่าสูตรต่าง ๆ มีที่มาอย่างไร แล้วจึงเริ่มจำสูตรและประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาในระดับต่าง ๆ

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนสามารถ :

  • แยกความแตกต่างระหว่างรูปทรงปริซึมและทรงกระบอก
  • คำนวณหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทั้งสองรูปทรงจากรูปภาพ
  • คำนวณหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทั้งสองรูปทรงจากโจทย์ปัญหา
  • ทำโจทย์เชิงประยุกต์ ที่ไม่เน้นการแทนค่าสูตร

ถ้าหากน้อง ๆ มีโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากในคอร์ส สามารถส่งมาสอบถามส่วนตัวในแชทในไลน์ได้เลยนะคะ 🙂

Course Content

Expand All
Week 1
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Week 2
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Week 3
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Week 4
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Shopping Cart