Sale!

คอร์สออนไลน์คณิต ม.2 เทอม 1

฿1,800.00

 • 23.5 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาทำ Quiz)

 • ชีทประกอบการเรียน (ดาวน์โหลด)

 • Quiz ทบทวนเสริมความจำ

 • เรียนซ้ำไม่จำกัดชั่วโมง เข้าเรียนได้ 1 ปีเต็ม

 • เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์

 • รองรับบัตรเครดิต/True Wallet/โอนเงิน

เหมาะกับใคร

คอร์สติวเข้ม ม.2 เทอม 1 เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนล่วงหน้าหรือเพิ่มเกรดในห้องเรียน เนื่องจากมีพื้นฐานที่ไม่แน่นมาก่อน หรืออาจเรียนควบคู่กับโรงเรียนไปก็ได้ โดยเนื้อหาจัดตาม สสวท. คอร์สมีความกระชับแต่เนื้อหาครบถ้วน สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับยาก นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้

ลักษณะวิดิโอ

ความยาวเฉลี่ยต่อคลิปคือ 15 นาที ช่วยให้นักเรียนจับประเด็นได้ง่าย และยังสามารถเรียนมากเรียนน้อยตามความเร็วของตัวเองได้ และมีการแบ่งบทเรียนเป็นสัปดาห์ นักเรียนสามารถจัดตารางเข้าเรียนตามพี่ไข่มุกแบ่งไว้ได้ เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตามนักเรียนที่มีเวลากระชั้นชิดสามารถเรียนเร็วกว่าที่พี่ไข่มุกจัดไว้ได้

ระบบโค้ชส่วนตัว

ติดตรงไหน หรือมีโจทย์/การบ้านจากที่โรงเรียนไม่เข้าใจ หรืออยากให้ช่วยวางแผนการเรียน ต้องเรียนเรื่องไหนก่อน เรียนจบภายในสัปดาห์ไหน ถามพี่ไข่มุกตัวต่อตัวทาง Line ได้เลย ข้อที่ซับซ้อนอธิบายผ่านคลิปเข้าใจง่าย

แอดไลน์ปรึกษาการเรียน ฟรี!

Course 1

 • 3 hrs 15 mins

เรื่องนี้เป็นความรู้ใหม่และมีความสำคัญมาก เนื่องจากมีการประยุกต์ใช้ร่วมกับเนื้อหาเรื่องอื่น ในคอร์สนี้จะได้เรียนทฤษฎีบทพีทากอรัสคืออะไร นำมาคิดร่วมกับสามเหลี่ยมมุมฉากเพื่อหาความยาวด้าน รวมถึงการใช้แก้โจทย์ปัญหาและประโยชน์ในชีวิตประจำ ในท้ายคอร์สจะได้เรียนบทกลับทฤษฎีบทพีทากอรัสซึ่งนำมาใช้พิสูจน์สามเหลี่ยมุมฉากต่อไป

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนจะสามารถ :

 • หาความยาวด้านสามเหลี่ยมได้ทั้งระดับพื้นฐานและยาก
 • แก้โจทย์ปัญหา
 • นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • พิสูจน์สามเหลี่ยมุมฉาก, มุมแหลมและมุมป้าน

Course 2

 • 5 hrs 12 mins

ในระดับชั้น ม.2 จะเป็นความรู้เบื้องต้นและนำไปใช้เรียนในระดับลึกขึ้นในชั้นม.4 สำหรับคอร์สนี้จะเริ่มจากระบบจำนวนจริงทั้งหมดว่าจำแนกเป็นจำนวนใดบ้าง เกณฑ์ในการจำแนก และเน้นการหารากที่สอง รากที่สาม การถอดรูทและการดำเนินการต่าง ๆ

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนจะสามารถ :

 • จำแนกจำนวนตรรกยะ อตรรกยะ ทศนิยมและจำนวนประเภทอื่นในจำนวนจริง
 • แปลงจำนวนระหว่างทศนิยมและเศษส่วน
 • หารากที่สองและรากที่สามโดยใช้นิยามได้
 • หารากที่สองและรากที่สามโดยใช้เครื่องหมายกรณฑ์ได้
 • หารากที่สองโดยวิธีตั้งหาร
 • หารากที่สองโดยวิธีเฉลี่ย
 • ถอดรากที่ n ได้
 • ดำเนินการบวก/ลบ/คูณ/หาร จำนวนจริงได้
 • เขียนตัวส่วนไม่ให้ติดกรณฑ์

Course 3

 • 4 hrs 15 mins

คอร์สนี้จะเน้นเฉพาะรูปทรงปริซึมและทรงกระบอกเท่านั้น ซึ่งเนื้อหานี้จะมีการคาบเกี่ยวไปถึงคอร์สพื้นที่ผิวและปริมาตร 2 ในระดับชั้น ม.3 ด้วย คอร์สนี้จะเน้นการหาพื้นที่ผิว พื้นที่ผิวข้างและปริมาตรของทั้งสองรูปทรง โดยเริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานว่าสูตรต่าง ๆ มีที่มาอย่างไร แล้วจึงเริ่มจำสูตรและประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาในระดับต่าง ๆ

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนจะสามารถ :

 • แยกความแตกต่างระหว่างรูปทรงปริซึมและทรงกระบอก
 • คำนวณหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทั้งสองรูปทรงจากรูปภาพ
 • คำนวณหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทั้งสองรูปทรงจากโจทย์ปัญหา
 • แก้โจทย์เชิงประยุกต์ ที่ไม่เน้นการแทนค่าสูตร

Course 4

 • 5 hrs 25 mins

คอร์สนี้เป็นเนื้อหาที่ต่อจากชั้น ม.1 แต่เพื่อความต่อเนื่องจึงเริ่มปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่ความหมายเลขยกกำลัง สมบัติการคูณและการหารเลขยกกำลัง สมบัติอื่น ๆ รวมถึงเลขสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ โดยในคอร์สนี้จะเสริมโจทย์แนวสอบเข้าเพิ่มเข้ามาด้วย

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนจะสามารถ :

 • เขียนเลขยกกำลังในรูปแบบต่าง ๆ ตามโจทย์ที่กำหนด
 • เขียนจำนวนทั่วไปให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
 • เขียนจำนวนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ในรูปจำนวนทั่วไป
 • (เสริม) สามารถทำโจทย์ประยุกต์เชิงลึก

Course 5

 • 2 hrs 26 mins

คอร์สนี้เป็นการทำความรู้จักพหุนามในระดับเบื้องต้นเพื่อให้มีหลักคิดอย่างเป็นระบบ  เนื้อหาครอบคลุมความรู้พื้นฐานทั้งหมดตั้งแต่ เอกนาม พหุนาม การบวก การลบ การคูณและการหารเบื้องต้นของพหุนาม

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนจะสามารถ :

 • แยกนิพจน์ที่เป็นเอกนามและไม่เป็นเอกนาม
 • แยกประเภทพหุนาม monomial, binomial, trinomial และ polynomial
 • หาผลบวกและผลลบระหว่างเอกนามกับเอกนาม/พหุนามกับพหุนาม
 • หาผลคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม/เอกนามกับพหุนาม/พหุนามกับพหุนาม
 • หาผลหารระหว่างพหุนามกับเอกนามได้
 • หาพหุนามในรูปผลสำเร็จ
 • แทนค่าพหุนาม
 • ประยุกต์ใช้ในรูปเรขาึณิตและโจทย์ปัญหา

Course 6

 • 3 hrs 15 mins

คอร์สนี้จะเรียนเฉพาะการแปลงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของวัตถุเท่านั้นซึ่งได้แก่ การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน แต่การแปลงทั้งสามชนิดนี้สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ คอร์สนี้จะใช้เวลาในการวาดรูปของค่างมาก แต่ยังเสริมเทคนิคคำนวณเพื่อประหยัดเวลาในห้องสอบด้วย ในการเรียนต้องใช้อุปกรณืเพิ่มเติมได้แก่ ไม้บรรทัดและไม้วัดมุม

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนจะสามารถ :

 • วาดภาพการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุนได้
 • คำนวณหาพิกัดการเลื่อนขนาน การสะท้อนด้วยแกน x หรือ แกน y และการหมุนรอบจุดกำเนิด
 • ตรวจสอบได้ว่าภาพหลังการแปลงที่เกิดขึ้นมาจากการเลื่อนขนาน การสะท้อนหรือการหมุนหรือไม่
 • แก้โจทย์ปัญหาที่ผสมการแปลงทั้งสามประเภท

เรียนจนได้คณิตเพิ่มเติมที่ 1!
“พี่แบบน่ารักมากช่วยน้องตลอดเลย มีเทคนิคในการทำโจทย์ ละครั้งนี้ได้คณิตเพิ่มเติมที่ 1 ของห้องด้วยแหละ น่ารักมาก จุ้บจุ้บ
น้องมินนี่
นักเรียน
พี่อธิบายดี เข้าใจง่าย ไม่เร็วเกินไป
พี่อธิบายดี เข้าใจง่าย ไม่เร็วเกินไป ได้เทคนิคการคำนวณมาหลายอย่างเลย หนังสือเรียงลำดับเนื้อหาดีมาก พอดูควบคู่กับวิดิโอก็ทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น ทำให้หนูสอบผ่านตรีโกณมิติ
น้องมิ้ว
นักเรียน
จากที่เคยได้ 1.5 ตอนนี้ได้เยอะสุดคือ 4
พี่มุกสอนเข้าใจดีมากกกกกกกกก จากที่เคยได้ 1.5 ตอนนี้ได้เยอะสุดคือ 4 เป็นพี่ที่น่ารักมาก ๆ อันไหนไม่โอเคพี่มุกก็พยายามปรับให้เราโอเคขึ้น สอนได้เคลียร์มาก💓💓💓💓💓💓💓💓
น้องมิ้งค์
นักเรียน

คอร์สทฤษฎีบทพีทากอรัส

Course Content

Expand All
Week 1
Week 2
Week 3

คอร์สความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

Course Content

Expand All
Week 1
Week 2
week 3

คอร์สพื้นที่ผิวและปริมาตร 1

Course Content

Expand All
Week 1
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Week 2
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Week 3
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Week 4
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps

คอร์สสมบัติของเลขยกกำลัง

Course Content

Expand All
Week 1
Week 2
Week 3
โจทย์ยาก

คอร์สพหุนาม 1

Course Content

Expand All
Week 1
Week 2
Week 3

คอร์สการแปลงทางเรขาคณิต

Course Content

Expand All
Week 1
Week 2
Week 3
คอร์สเรียนประกอบด้วย
 • 23.5 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาทำ Quiz)
 • ชีทประกอบการเรียน (ดาวน์โหลด)
 • Quiz ทบทวนเสริมความจำ
 • เรียนซ้ำไม่จำกัดชั่วโมง เข้าเรียนได้ 1 ปีเต็ม
 • เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์
 • รองรับบัตรเครดิต/True Wallet/โอนเงิน
สมัครเรียน คลิกด้านล่าง

จากราคาเต็ม 4,000 บาท ลดเหลือ 1,800 บาท!

Shopping Cart
คอร์สออนไลน์คณิต ม.2 เทอม 1
฿1,800.00Add to cart