Retention Quiz 2.1 – Linear Inequality

ควิซชนิดนี้มีเพื่อช่วยให้น้องเรียนแล้วไม่ลืม จำแล้วจำได้ยาว ดังนั้นจึงมีเกณฑ์ที่โหดกว่าปกตินิดหน่อย

น้อง ๆ จะต้องทำควิซนี้ให้ถูกต้อง 100% และเมื่อทำเสร็จ ถ้าผิด จะไม่มีเฉลยท้ายควิซเหมือนควิซธรรมดานะคะ ดังนั้นข้อไหนที่น้อง ๆ จำไม่ได้ หรือลืม หรือไม่เข้าใจ ต้องไปเปิดทวนของสัปดาห์ที่แล้วและหาคำตอบให้เจอ เมื่อผ่านแล้วจึงจะเข้าเรียนของสัปดาห์ที่ 2 ได้ ฟังดูเหมือนโหดแต่เรามีเงื่อนไขใจดี ๆ อย่างเพิ่งใจเสียกันน้า

ควิซนี้จะทำวนกี่ครั้งก็ได้นั่นเอง จนกว่าจะถูกต้อง 100% และคำถามไม่ได้ยากถึงแบบแก้โจทย์แปลก ๆ ค่ะ รวมถึงหลายข้อก็เป็นโจทย์ที่เคยทำในสัปดาห์ที่แล้วค่ะ

โดยรวมเป็นคำถามทั่วไป ที่ต้องการให้ได้อ่านซ้ำ และยิ่งได้ทำซ้ำมากเท่าไร สิ่งที่น้องลืม ก็จะยิ่งเข้าสู่ความจำระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น เป็นผลดีในชั้นปีอื่น ๆ จะได้ไม่ต้องกลับมาทวนซ้ำ ๆ ดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะ เป็นเพียงควิซเพื่อช่วยให้เราท่องหนังสือล่วงหน้าก่อนสอบนั่นเอง สู้ๆ ^^