นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงินครอบคลุม 7 วันหลังทำการชำระเงินเท่านั้น และครอบคลุมทุกคอร์สเรียนบนเว็บไซต์ https://speakmath101.com หากเลย 7 วัน ทางเราจะไม่สามารถทำการคืนเงินเต็มจำนวนได้

การขอคืนเงิน

ผู้ซื้อจะต้องทำการแจ้งความจำนงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยแจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ได้ตามช่องทางต่อไปนี้ (เลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)

  • แชทเพจ https://m.me/speakmaths
  • ไลน์ออฟฟิชเชียล @ofs0477e
  • อีเมล์ info@speakmath101.com

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามช่องทางที่ได้ใช้ชำระเงิน

Shopping Cart