คอร์สเลข ม.3 เทอม 2

ติวเข้มเนื้อหาและโจทย์พร้อมสู้เปิดเทอมนี้!

เราโดดเด่นกว่าที่อื่นอย่างไร?

สอนกระชับและเข้าใจ มีเทคนิคและเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียน

G-S-QU

(G) Goal

รวมกันตั้งเป้าหมายการเรียนในตอนเริ่มต้นคลาส ช่วยปรับพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ในระยะยาว

(S) Self-Pace

ความยาวเฉลี่ยต่อคลิปคือ 15 นาที ช่วยให้จับประเด็นได้ง่าย และยังสามารถเรียนมากเรียนน้อยตามความเร็วของตัวเองได้

(Qu) Quiz

ความรู้ในคลาสเรียนยังอยู่ในความจำระยะสั้น เรามี Qioz ทั้งโจทย์ใหม่และเก่าช่วยผลักดันความรู้ใหม่เข้าสู่ความจำระยะยาว

แอดไลน์ปรึกษาการเรียน ฟรี!

สมัครแล้วได้อะไรบ้าง

 • ความน่าจะเป็น
 • ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • ตรีโกณมิติ
 • ทฤษฎีบทวงกลม
 • พื้นที่ผิวและปริมาตร 2
 • ดาวน์โหลดชีทเรียนในคอร์ส
 • บทเรียนเนื้อหา
 • บทเรียนแบบฝึกหัด
 • Quiz และ Retention Quiz
 • แนวข้อสอบ
 • ตรวจการบ้าน
เรียนจนได้คณิตเพิ่มเติมที่ 1!
“พี่แบบน่ารักมากช่วยน้องตลอดเลย มีเทคนิคในการทำโจทย์ ละครั้งนี้ได้คณิตเพิ่มเติมที่ 1 ของห้องด้วยแหละ น่ารักมาก จุ้บจุ้บ
น้องมินนี่
นักเรียน
พี่อธิบายดี เข้าใจง่าย ไม่เร็วเกินไป
พี่อธิบายดี เข้าใจง่าย ไม่เร็วเกินไป ได้เทคนิคการคำนวณมาหลายอย่างเลย หนังสือเรียงลำดับเนื้อหาดีมาก พอดูควบคู่กับวิดิโอก็ทำให้เข้าใจยิ่งขึ้น ทำให้หนูสอบผ่านตรีโกณมิติ
น้องมิ้ว
นักเรียน
จากที่เคยได้ 1.5 ตอนนี้ได้เยอะสุดคือ 4
พี่มุกสอนเข้าใจดีมากกกกกกกกก จากที่เคยได้ 1.5 ตอนนี้ได้เยอะสุดคือ 4 เป็นพี่ที่น่ารักมาก ๆ อันไหนไม่โอเคพี่มุกก็พยายามปรับให้เราโอเคขึ้น สอนได้เคลียร์มาก💓💓💓💓💓💓💓💓
น้องมิ้งค์
นักเรียน

Course 1

 • 3 hrs 15 mins

เน้นหลักการคิดพื้นฐานและความเข้าใจ เพื่อนำไปต่อยอดในระดับชั้น ม.ปลาย มีการใช้สูตรลัดหรือสูตรในระดับม.ปลายบ้าง แต่ยัคงเน้นหนักที่หลักการนับ แม้จะเป็นแนวโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกและเรียง

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนจะสามารถ :

 • เขียนและเข้าใจแผนภาพต้นไม้
 • แยกความแตกต่างระหว่าง sample space, เหตุการณ์ที่สนใจและความน่าจะเป็นได้
 • แก้โจทย์ปัญหาการเลือกโดยใช้หลักการนับได้
 • แก้โจทย์ปัญหาการเรียนโดยใช้หลักการนับได้
 • แก้โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็นได้
 • คิดแฟกทอเรียลเบื้องต้นได้

Course 2

 • 5 hrs 12 mins

เรียนรู้การแก้สมการที่ซับซ้อนขึ้น โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ระบบสมการอย่างง่าย การวาดกราฟและการแก้โจทย์ปัญหาในระดับซับซ้อน

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนจะสามารถ :

 • แยกความแตกต่างระว่าสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแก้ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปรได้
 • วาดกราฟของระบบสมการและอ่านคำตอบจากระบบสมการได้
 • หาคำตอบของระบบสมการโดยใช้วิธีแก้การแก้สมการได้
 • ทำโจทย์ปัญหาของระบบสมการได้

Course 3

 • 4 hrs 15 mins

คอร์สนี้เน้นพื้นฐานของตรีโกณิมิติเบื้องต้น อันได้แก่ ค่า sin cos tan cosec sec และ cot กับรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก และยังอยู่ในขอบเขตของมุมที่ไม่เกิน 90 ในท้ายบทจะเน้นการประยุกต์ใช้มุมก้ม มุมเงยกับโจทบ์ปัญหา

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนจะสามารถ :

 • รู้จัก sin cos tan cosec sec และ cot และสามารถหาร่วมกับสามเหลี่ยมมุมฉากได้
 • หา co-function ได้
 • ประยุกต์ใช้สูตรเอกลักษณ์ได้
 • จดจำค่า sin cose tan cosec sec และ cot ขนาดมุมไม่เกิน 90 องศาได้
 • แก้โจทย์ตรีโกณมิติเบื้องต้นได้
 • แก้โจทย์ปัญหาที่ใช้มุมก้มและมุมเงยเข้ามาประกอบได้

Course 4

 • 5 hrs 25 mins

คอร์สนี้จะเน้นการหามุมและความยาวด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับวงกลมเป็นหลัก ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้ล้วนเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถใช้ร่วมกับการแก้โจทย์ที่เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังได้เสริมความรู้ในเรื่องของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าอีกด้วย

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนจะสามารถ :

 • จดจำทฤษฎีบทวงกลมได้
 • หามุมตามทฤษฎีบทได้
 • หาความยาวด้านตามทฤษฎีบทได้
 • หาจำนวนเส้นทแยงมุมของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้
 • หาขนาดมุมที่จุดศูนย์กลาง มุมภายใน หรือจำนวนด้าน ของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าได้

Course 5

 • 2 hrs 26 mins

คอร์สนี้ต่อยอดความรู้จากพื้นที่ผิวและปริมาตร 1 มาก่อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนคอร์สที่ 1 มาก่อน เนื้อหาจะเน้น 3 รูปทรงได้แก่ พีระมิด, ทรงกรวย และทรงกลม อย่างไรก็ตามโจทย์ปัญหาได้รวมความรู้เรื่องปริซึมและทรงกระบอกมาผสมด้วย นอกจากนี้ยังเสริมความรู้เรื่องพีระมิดยอดตัดและทรงกระบอกยอดตัดเบื้องต้นด้วย

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ นักเรียนจะสามารถ :

 • หาพื้นที่ผิวและปริมาตรพีระมิดได้
 • หาพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกรวยได้
 • หาพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลมได้
 • แก้โจทย์ประยุกต์รวมทั้ง 5 รูปทรงได้
 • หาปริมาตรพีระมิดยอดตัดได้
 • หาปริมาตรทรงกรวยยอดตัดได้

คอร์สเรียนประกอบด้วย
 • 23.5 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาทำ Quiz)
 • ชีทประกอบการเรียน (ดาวน์โหลด)
 • เข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์
 • รองรับบัตรเครดิต/True Wallet/โอนเงิน
เลือกแผนชำระเงิน

FAQ’s

คำถามที่พบบ่อย อาจมีคำตอบที่สงสัยที่นี่ หากไม่พบที่ต้องการ สอบถามเราเพิ่มเติมได้เลย

เป็นคอร์สที่อัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ดังนั้นจึงจัดตารางเรียนตามความเหมาะสมของตนเองได้เลย

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 และยึดการจัดเนื้อหาในแต่ละเทอมตามหนังสือเรียน สสวท.

คอร์สรุ่นใหม่ พี่ไข่มุกจะไม่จัดส่งหนังสือแล้ว แต่น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนจากตัวคอร์สได้เลย 

ขึ้นอยู่กับแผนที่สมัครเรียน ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนชำระเงินนะคะ

คอร์สออนไลน์รุ่นใหม่ สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ชำระเงินสำเร็จ สามารถติดต่อและแจ้งเรื่องที่พี่ไข่มุกได้ทุกช่องทางเลยค่ะ

เมื่อสมัครเรียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารดกดเข้าไปที่เมนู My Courses จะพบคอร์สออนไลน์ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จากนั้นกดเข้าเรียนในคอร์สที่ต้องการ

มีจุดไหนที่ไม่เข้าใจ ทักมาถามพี่ไข่มุกได้เลย ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Line Officail, กล่องข้อความเพจ SpeakMath หรือแม้แต่อีเมล์ นอกจากนี้หากน้อง ๆ เรียนจบคอร์สแต่ทำข้อสอบ Final ได้ไม่ถึง 50% มีสิทธิได้เรียนตัวต่อตัวผ่านช่องทางออนไลน์ฟรี 1 ชั่วโมง

Shopping Cart