พหุนาม 3

สถานะการลงทะเบียน
Not Enrolled
ราคา
฿700.00

สำหรับพหุนาม 3 จะเป็นการรวบรวมเนื้อหาจาก 2 บทในหนังสือ สสวท. ด้วยกัน ได้แก่ การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง และการแก้สมการกำลังสอง

เมื่อเรียนจบคอร์สนี้นักเรียนจะสามารถ:
  • แยกตัวประกอบด้วยผลบวกของกำลังสามและผลงต่างของกำลังสาม
  • แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองโดยการประยุกต์ใช้ ผลบวกกำลังสอง ผลต่างกำลังสอง กำลังสองสมบูร์และแนวคิดพหุนามได้
  • แก้สมการกำลังสองโดยการประยุกต์ใช้การแยกตัวประกอบ
  • แก้สมการกำลังสองโดยใช้สูตร

ถ้าหากน้อง ๆ มีโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากในคอร์ส สามารถส่งมาสอบถามส่วนตัวในแชทในไลน์ได้เลยนะคะ 🙂

Course Content

Expand All
WEEK 1
Week 2
Week 3
Shopping Cart