ความคล้าย ม.3

สถานะการลงทะเบียน
Not Enrolled
ราคา
฿700.00
เมื่อเรียนจบคอร์สนี้นักเรียนจะสามารถ:
  • ระบุได้ว่ารูปเรขาคณิตคล้ายกันหรือไม่
  • ระบุได้ว่ารูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันหรือไม่
  • ระบุได้ว่ารูปสามเหลี่ยมคล้ายกันหรือไม่
  • ระบุมุมคู่สมนัยและด้านคู่สมนัย
  • หาขนาดมุมหรือขนาดความยาวด้านของรูปเรขคณิตจากความคล้าย
  • ประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหา

Quiz กำลังทยอย Update นะคะ

Course Content

Expand All
Week 1
Week 2
Shopping Cart